Medische doorverwijzers

Medische doorverwijzersHet volgende is ter informatie voor medische doorverwijzers.

Kinderfysiotherapie Fontijn verzorgt gediplomeerde kinderfysiotherapie. Praktijkhouder Merel Fontijn is Master of Science in Kinderfysiotherapie, BIG geregistreerd en is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Er is onder andere een specialisatie in de volgende aandoeningen:

 • Syndroom van Down
 • M. Perthes
 • Excessief huilen zuigeling (baby)
 • Voorkeurshouding zuigeling
 • Schedelvormafwijking (meetbaar door de plagiocephalometrie)
 • Sensorische informatieverwerking (Sensomotorische integratie)
 • Developmental Coordination Disorder (DCD)
 • Centraal neurologische aandoeningen: Cerebrale Parese/Spina Bifida
 • Perifeer neurologische aandoeningen: Erbse Parese/ Plexus brachialis letsel
 • Motorische ontwikkelingsachterstand (fijne- en grove motoriek, evenwicht)
 • Longfunctie (astma/ cystic fibrosis)
 • Orthopedische aandoeningen
 • Overgewicht in relatie tot bewegen
 • Lokale en/of gegeneraliseerde hypermobiliteit
 • Spierziekten
 • Jeugdreuma