Medische doorverwijzers

Het volgende is ter informatie voor medische doorverwijzers.

Kinderfysiotherapie Fontijn verzorgt gediplomeerde kinderfysiotherapie. Praktijkhouder Merel Fontijn is Master of Science in Kinderfysiotherapie, BIG geregistreerd (BIG-nummer 89055177804) en is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Er is onder andere een specialisatie in de volgende aandoeningen:

 • Syndroom van Down
 • M. Perthes
 • Excessief huilen zuigeling (baby)
 • Voorkeurshouding zuigeling
 • Schedelvormafwijking (meetbaar door de plagiocephalometrie)
 • Sensorische informatieverwerking (Sensomotorische integratie)
 • Developmental Coordination Disorder (DCD)
 • Centraal neurologische aandoeningen: Cerebrale Parese/Spina Bifida
 • Perifeer neurologische aandoeningen: Erbse Parese/ Plexus brachialis letsel
 • Motorische ontwikkelingsachterstand (fijne- en grove motoriek, evenwicht)
 • Longfunctie (astma/ cystic fibrosis)
 • Orthopedische aandoeningen
 • Overgewicht in relatie tot bewegen
 • Lokale en/of gegeneraliseerde hypermobiliteit
 • Spierziekten
 • Jeugdreuma