School zorgteam en BSO

Een kind brengt veel tijd door op school en de leerkracht en gymnastiekdocent kunnen een belangrijke rol spelen in het signaleren van een mogelijk probleem van de fijne – en grove motorische ontwikkeling van een kind. Hetzelfde is van toepassing op de buitenschoolse opvang. Via de ouders van het kind kan contact opgenomen worden met Kinderfysiotherapie Fontijn om te overleggen over een eventuele screening of observatie van het kind. Indien gewenst kan een dergelijke screening plaatsvinden op school of de buitenschoolse opvang.

Problemen met de grove motorische ontwikkeling uiten zich onder andere in:

  • opvallende onhandigheid
  • houterige motoriek
  • veel vallen
  • onvermogen tot springen, hinkelen en huppelen
  • opvallende moeite bal vangen en bal spelen
  • onzeker met bewegen

Problemen met de fijne motorische ontwikkeling uiten zich onder andere in:

  • slordig (groot) en opvallend langzaam schrijven
  • pengreep, pols en onderarm fixatie, oog – hand coördinatie
  • opvallende moeite met tekenen, kleuren, knutselen en veters strikken
  • geeft weerstand bij fijn motorische activiteiten

Door een vroegtijdige signalering en interventie heeft een kind de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden.

Ook in het kader van het passend onderwijs kan de advisering door of inzet van een kinderfysiotherapeut voor een zorgteam van de school van toegevoegde waarde zijn.